Pozostałe usługi

W ramach wykonywanych prac świadczymy także dodatkowe usługi. Dzięki nim Klient zostaje obsłużony kompleksowo tj. na początku precyzuje swoje potrzeby po czym otrzymuje gotowy produkt bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych kroków z jego strony.


Obsługa stron

Serwisy www, w których treść podlega zmianom, wymagają ciągłej obsługi ze strony administratora strony. Konieczne jest opiekowanie się stroną tj. dodawanie informacji o promocjach, wprowadzanie nowych produktów czy zmienianie innych danych znajdujących się na stronie (w zależności od profilu firmy). W celu ułatwienia tych czynności posiadamy w swojej ofercie systemy CMS wspierające takie czynności. W sytuacji jednak, gdy:

proponujemy oprócz wykonania strony, także opiekę nad jej zawartością. Kontakt z Klientem nie kończy się wtedy na wykonaniu strony, ale trwa cały czas i w razie konieczności dokonujemy aktualizacji zawartości strony, zmieniamy ją na podstawie dostarczonych materiałów.


Dodatkowe usługi przy tworzeniu stron

W celu kompleksowego obsłużenia Klienta, świadczymy także usługi w zakresie:


Projektowanie oprogramowania webowego

Opracowujemy aplikacje oparte na technologiach internetowych. Nasze usługi obejmują: