rozwiązania dla firm

Dla małych i średnich firm posiadamy aplikacje wspierające codzienną pracę przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie szczególnie przydatne jest dla firm posiadających lub wdrażających ISO. Głównym ich przeznaczeniem jest umożliwienie działania zgodnie z wymogami norm. Dodatkową korzyścią są uzyskane oszczędności. Zastosowanie naszych rozwiązań (np. w miejsce papierowej dokumentacji) pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów, ale także pozwala na redukcję zatrudnienia. Dzięki zmniejszeniu czasu potrzebnego na obsługę ISO, nie ma konieczności tworzenia oddzielnego stanowiska koordynatora ISO, lub możliwe staje się zlikwidowanie tego stanowiska. Wystarczające jest przydzielenie obowiązków jednemu z zatrudnionych pracowników.

Ważną cechą naszych programów jest architektura oparta na technologiach internetowych (PHP, PostgreSQL) – aplikacje działają na zasadzie strony internetowej. Dzięki temu do pracy wystarczający jest standardowy komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. FireFox, Opera). Żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.


Akutualnie w ofercie posiadamy dwie aplikacje:


Szkolenia pracowników

Oprogramowanie to umożliwia zarządzanie szkoleniami pracowników. W aplikacji możliwe jest m.in. wprowadzanie informacji o odbytych szkoleniach pracowników, obowiązkowych szkoleniach czy zgłaszanie chęci przeszkolenia się przez pracowników. Dostępne raporty pozwalają robić zestawienia informujące o przeprowadzonych szkoleniach czy ich kosztach.
Wśród najważniejszych funkcjonalności, można wyróżnić:

Przykładowe okna aplikacji

miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka

Ewidencja procesów (projektów)

Aplikacja służy do obsługi szeroko rozumianych procesów, które występują w codziennym funkcjonowaniu firmy. Przykładowo program może zostać wykorzystany do obsługi:

Program opiera się na idei przepływu (workflow). Umożliwia on zdefiniowanie zarówno skomplikowanych procesów jak i prostych przebiegów składających się z etapu początkowego, końcowego i etapów pośrednich. Niezależnie od stopnia skomplikowania, dla każdego etapu takiego przepływu można:

Aplikacja jest szczególnie pomocna przy stosowaniu ISO. Pozwala ona na szybki i uporządkowany dostęp do informacji typu: kto? kiedy? jakie wykonano działania? jakie były przesłanki?

Przykładowe okna aplikacji

miniaturka miniaturka miniaturka miniaturka

Inne aplikacje

Nasza oferta nie ogranicza się do powyższych aplikacji. Jesteśmy gotowi stworzyć oprogramowanie specjalizowane, dostosowane do konkretnych wymagań klienta. W przypadku zainteresowania stworzeniem indywidualnych rozwiązań, prosimy o kontakt, przeprowadzimy analizę i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.